तुम्हाला जमिनीचा नकाशा पाहिजे का? आता काळजी करू नका, तुम्ही तुमच्या मोबाईलवरच ऑनलाइन नकाशे मिळवू शकता…

Land record 

शेतात करण्याकरिता नवीन रस्ता काढायचा किंवा कोणत्याही जमिनीच्या हद्दी जाणायच्या असतील तुमच्याकडे त्या जमिनीचा नकाशा असणे गरजेचा असतो. मात्र जमिनीच्या नकाशासाठी तुम्हाला मोजणी कार्यालय किंवा सिटी सर्व्हेच्या कार्यालयामध्ये हेलपाटे मारावे लागतात. मात्र, आता शासनाने सातबारा आणि आठ-अ उताऱ्याबरोबरच जमिनीचा/जागेचा नकाशा ऑनलाइन उपलब्ध करून दीली असल्यामुळे नागरिकांच्या वेळेची व पैशांची मोठी बचत होणार आहे.

असा पाहा जमिनीचा नकाशा..

१) कोणत्याही जमिनीचा नकाशा ऑनलाइन पाहण्यासाठी किंवा डाऊनलोड करण्यासाठी सर्वप्रथम गुगलवर mahabhunakasha.mahabhumi.gov.in सर्च करावे.
====
२) सर्च केल्यानंतर तुमच्यापुढे एक पेज ओपन होईल, या पेजवरील डाव्या बाजूला तुम्हाला Location हा कॉलम दिसेल. या कॉलममध्ये तुम्हाला तुमचं राज्य, ‘कॅटेगरी’त रुरल म्हणजेच ग्रामीण आणि अर्बन म्हणजेच शहरी असे दोन पर्याय असतील. तुम्हाला सोयीनुसार पर्याय निवडावा लागेल.
====
३) यानंतर तुमचा जिल्हा, तालुका व गाव निवडून village mapवर क्लिक करून तुमची शेतजमीन/ जमीन ज्या गावामध्ये येते, त्या गावाचा नकाशा मोबाईल वरील स्क्रीनवर ओपन होतो. ‘होम’पर्यायापुढील आडव्या बाणावर क्लिक करून हा नकाशा पूर्ण स्क्रीनमध्ये सुध्दा पाहता येतो.
====
४) त्यानंतर डावीकडे + अथवा – या बटणावर क्लिक करून हा नकाशा मोठ्या किंवा छोट्या आकारातसुध्दा पाहता येतो. त्यापुढे डावीकडे तीन एका खाली एक आडव्या रेषा दिसतील, त्यावर क्लिक केल्यावर तुम्हाला पहिल्या पेजवर परत जाता येईल.

असा डाऊनलोड करा जमिनीचा नकाशा…

नकाशाच्या पेजवर search by plot number हा कॉलम असून तेथे तुमच्या ७/१२वरील गट क्रमांक टाकावा. नंतर जमिनीचा गट नकाशा उघडतो. ‘HOME’ या पर्याया पुढील आडव्या रेषेवर क्लिक करून – या बटणवर क्लिक केल्यास तूम्ही संपूर्ण नकाशा पाहू शकता. डाव्याबाजूला plot info या कॉलमखाली तुम्ही टाकलेल्या गट नकाशामधील शेतजमीन/जमीन ज्याच्या नावावर आहे, त्याचे नाव आणि किती जमीन आहे, याची संपूर्ण माहिती दिसेल.

एका गट नंबरमध्ये ज्याची ज्याची जमीन असेल त्याची तपशीलवार माहिती तुम्हाला पाहता येईल. ही सगळी माहिती पाहिल्यानंतर डावीकडे सर्वात शेवटी map report यावर क्लिक केल्यावर तुम्हाला तुमच्या जमिनीचा plot report दिसेल. त्यावर उजव्याबाजूला खाली दिशा असलेल्या downward arrow वर क्लिक केल्यास तुमचा नकाशा डाऊनलोड होईल.

ई-नकाशा प्रकल्प म्हणजे काय?

भूमि अभिलेख विभागाच्या तालुका स्तरावरील कार्यालयामध्ये वेग-वेगळ्या प्रकारचे नकाशे असतात. त्या नकाशांद्वारे जमिनी/जागेच्या सीमा व हद्दी कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात येतो. त्यामुळेच तर हे नकाशे अत्यंत महत्त्वाचे असतात. मात्र, हे नकाशे १८८० पासूनचे असल्यामुळे त्यांना डिजिटल रूपात उपलब्ध करून देण्याकरिताच ‘ई-नकाशा’ नावाचा प्रकल्प शासनाने हाती घेतला असून त्यातंर्गत तालुका स्तरावर उपअधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालयामधील फाळणी /भूसंपादन /बिनशेती असे सर्व नकाशे ऑनलाइन रूपात उपलब्ध करून दिले असून या ‘ई-नकाशा’ प्रकल्पामुळे डिजिटल ७/१२, ‘आठ-अ’बरोबरच आता डिजिटल रुपतले नकाशेसुद्धा ऑनलाइन पाहता येतात.

Similar Posts